การขอผ่อนชำระภาษี

การขอผ่อนชำระภาษี

📌 การขอผ่อนชำระภาษี
ถ้ามีภาษีที่ต้องชำระจำนวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ทั้งภาษีครึ่งปีและภาษีสิ้นปี ผู้เสียภาษีมีสิทธิ ขอผ่อนชำระภาษีได้เป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มใดๆ ผู้เสียภาษีอาจติดต่อขอผ่อนชำระได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือทางเว็บไซต์สรรพากรwww.rd.go.th โดยใช้แบบบ.ช. 35 จำนวน 1 ชุด 3 แผ่น
.
👉 วิธีการผ่อนชำระภาษี สามารถชำระได้ 2 วิธี
1. ยื่นภาษีแบบกระดาษ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสรรพากรท้องที่พร้อมแนบแบบ บ.ช.35 (ใบแจ้งการค้างชำระ
ภาษีอากร) สามารถขอเอกสารจากเจ้าหน้าที่สรรพากรท้องที่ได้เลย ซึ่งจะต้องจ่ายภาษี
งวดที่ 1 ชำระพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภายในวันที่ 30 กันยายน หรือวันที่ 31 มีนาคม
งวดที่ 2 ชำระภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่ 1
งวดที่ 3 ชำระภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่ 2

ถ้าภาษีงวดใดงวดหนึ่งมิได้ชำระภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้เสียภาษีหมดสิทธิที่จะชำระภาษีเป็น รายงวด และต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือ
.
2. ยื่นภาษีออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรช่องทางนี้เมื่อผู้เสียภาษียืนยันแบบแสดงรายการภาษีแล้ว หากมี
ยอดภาษีที่ต้องจ่ายตั้งแต่ 3,000 บาท ระบบของกรมสรรพากรจะแจ้งข้อความอัตโนมัติว่า ประสงค์ที่จะผ่อนชำระภาษีหรือไม่
หากต้องการผ่อนจ่ายภาษีก็สามารถเลือกประสงค์ผ่อนชำระโดยกำหนดการชำระแบ่งเป็น
– จ่ายภาษีงวดที่ 1 ภายในวันที่ 8 เมษายน(วันสุดท้ายที่กรมสรรพากรกำหนดให้ยื่นภาษีออนไลน์)
– จ่ายภาษีงวดที่ 2 ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม(1 เดือนนับจากจ่ายภาษีงวดที่ 1)
– จ่ายภาษีงวดที่ 3 ภายในวันที่ 8 มิถุนายน (1 เดือนนับจากจ่ายภาษีงวดที่ 2)
.
ขอย้ำว่า การผ่อนชำระภาษีสรรพากรให้ผ่อนได้ 3 งวดเท่าๆกัน โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ถ้าหากภาษีงวดใดงวดหนึ่งไม่ได้ชำระภายในเวลาที่กำหนดผู้เสียภาษีจะหมดสิทธิ์ในการชำระเป็นรายงวดทันทีและต้องเสียเงินเพิ่มใน
อัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนภาษีงวดที่เหลือ การเสียภาษีเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีรายได้ทุกคนการผ่อนชำระภาษี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *