ขายสินค้าพร้อมค่าขนส่ง มีภาระอย่างไร

ขายสินค้าพร้อมค่าขนส่งกับภาระภาษี

📍 ขายสินค้าพร้อมค่าขนส่ง มีภาระอย่างไร
.
👉 กรณีผู้ประกอบการขายสินค้าพร้อมให้บริการขนส่งด้วย ไม่ว่าจะใช้รถของตนเองหรือจ้างผู้อื่นขนส่ง จะต้องถูกหักภาษีหรือไม่ อย่างไร และค่าขนส่งต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ตามแนวปฏิบัติของกรมสรรพากร พอสรุปได้ดังนี้
.
👉 1. กรณีประกอบกิจการขนส่งเป็นปรกติธุระ คือประกอบกิจการขนส่งจากจุดหนึ่งไปส่งยังอีกจุดหนึ่ง โดยไม่ได้มีการให้บริการอื่นรวมอยู่ด้วย ถือว่าเป็นกิจการขนส่ง ค่าขนส่งนั้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% และได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
.
👉 2. กรณีผู้ประกอบการมิได้ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งเป็นปกติธุระ ให้ถือเอาค่าขนส่งเป็นส่วนหนึ่งของราคาสินค้าหรือค่าบริการ ที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
(1) ไม่ว่าผู้ประกอบการจะรวมค่าขนส่งไว้ในราคาสินค้าหรือค่าบริการ หรือแยกค่าขนส่งต่างหากจากราคาสินค้าหรือค่าบริการ และ
(2) ไม่ว่าผู้ประกอบการจะทำการขนส่งยานพาหนะของตนเอง หรือว่าจ้างให้บุคคลอื่นขนส่งให้ก็ตาม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *