ข้อดีของการเข้าระบบ e-Withholding Tax

ข้อดีของการเข้าระบบ e-Withholding Tax

✅ e-Withholding Tax หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกลดขั้นตอนให้แก่ผู้ที่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายทำการนำส่งเงินภาษีต่อกรมสรรพากรมีธนาคารเป็นตัวกลาง ทำหน้าที่นำส่งข้อมูลและส่งเงินภาษีให้กับกรมสรรพากร โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องเขียนใบหักภาษี ณ ที่จ่ายและไม่ต้องออกหนังสือรับรองฯ
.
การใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์(e-Withholding Tax) ดังนี้
.
👉 1. ลดค่าใช้จ่าย มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายการลงทุนในระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และระบบ e-Withholding Tax รวมถึงหักรายจ่ายค่าบริการระบบดังกล่าวได้ 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายจริง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
.
👉 2. ลดอัตราภาษี มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) โดยลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่มีอัตราร้อยละ 5 อัตราร้อยละ 3 และอัตราร้อยละ 2 เหลืออัตราร้อยละ 1 สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินผ่านระบบ e-Withholding Tax ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568”
.
👉 3. ลดต้นทุน ลดต้นทุนและลดภาระ ในการจัดทำและการจัดเก็บเอกสาร ผู้จ่ายเงินไม่ต้องจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพราะธนาคารจะส่งหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์แจ้งให้ทั้งผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินทราบ
.
👉 4. ตรวจสอบได้ ผู้จ่ายเงินและผู้รับเงิน สามารถตรวจสอบข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากระบบของกรมสรรพากรได้ทุกเวลาwww.rd.go.th
.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *