ประเภทการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ประเภทการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ประเภทการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 

 

 

 

✅ ประเภทการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
.
📌 แบบ ภ.ง.ด.1 (เงินเดือน ค่าจ้าง) เป็นแบบที่นายจ้างหรือที่เรียกกันว่า ผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อจ่ายเงินเดือนหรือค่านายหน้า ให้พนักงานในแต่ละเดือน ต้องกรอกรายการในแบบกรอกชื่อพนักงานที่ได้รับเงินเดือนทุกคน พร้อมทั้งจำนวนเงินเดือนที่จ่ายภาษีที่คำนวณได้ของเดือนนั้นๆ อาจไม่ต้องกรอกรายการหมดทุกคน ถ้าพนักงานคนไหนคิดคำนวณแล้วไม่มีภาษี ก็ไม่ต้องกรอกในเดือนนั้นได้ แล้วสิ้นปีค่อยไปกรอกให้ครบทุกคนในแบบสรุปทั้งปี
.
📌 ภ.ง.ด.2 (ค่าสิทธิ ดอกเบี้ย เงินปันผล) เป็นแบบที่คนที่จ่ายเงินให้เราหรือที่เรียกว่าผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อได้จ่ายเงิน เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผลให้กับผู้รับดอกเบี้ยหรือเงินปันผล เช่น ธนาคาร เป็นผู้จ่ายให้เรา ธนาคารก็ต้องใช้แบบ ภ.ง.ด.2 กรอกชื่อผู้ที่ได้รับเงินจากธนาคาร จำนวนเงินที่จ่าย เดือนที่จ่ายและภาษีที่ได้คำนวณ หักไว้ ณ ที่จ่ายด้วย
.
📌 ภ.ง.ด.3 (ค่าจ้างทำของ ค่าเช่า การประกอบธุรกิจ) สำหรับคนรับเงินเป็นบุคคลธรรมดา เป็นแบบที่คนจ่ายเงินให้เราหรือที่เรียกว่าผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อจ่ายเงินค่าเช่า รับเหมา รับจ้าง ฯลฯ ให้กับผู้รับเงินได้ ที่ต้องใช้แบบ ภ.ง.ด.3 เพราะว่าคนที่รับเงินเป็นบุคคลธรรมดา ไม่ใช่นิติบุคคล คนจ่ายเงินต้องดูคนรับเงินได้เป็นหลัก จะได้ใช้แบบได้ถูกต้อง ให้กรอกชื่อผู้ที่ได้รับเงินจำนวนเงินที่จ่าย เดือนที่จ่าย และภาษีที่ได้คำนวณหักไว้ ณ ที่จ่ายด้วย
.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *