ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์

📌 ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์
สำหรับกิจการใดที่ตัดปัญหาเรื่องการดูแล ค่าเสื่อม หรือเรื่องทางด้านบัญชีและการจัดการต่างๆ นั้น ด้วยวิธีการเช่ารถยนต์ ซึ่งค่าเช่านั้นจะเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ แต่ถึงอย่างไรก็มีภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์นี้ด้วย ไปดูกันดีกว่าว่ามีภาษีและวิธีคิดอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะได้ดำเนินการวางแผนให้เหมาะสมกับการใช้งานและกิจการกัน
.
👉 การเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการ มีข้อดี ดังนี้
1.กิจการไม่ต้องรับภาระดอกเบี้ย และค่าใช้จ่าย ในการประกันภัย
2.กิจการไม่ต้องเสียค่าซ่อมบำรุงหรือตรวจเช็ค สภาพรถยนต์ตลอดอายุการใช้งาน
3.กิจการไม่ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อซื้อรถยนต์
.
🚘🚗 ภาษีที่เกี่ยวข้องกรณีเช่ารถยนต์

👉 1. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการ *ผู้เช่าต้องทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้รับเงินทุกครั้ง ที่มีการจ่ายเงินและนำส่งภาษีภายใน 7 วันของเดือนถัดไป
ตัวอย่าง บริษัท ก.เช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการ เดือนละ 10,000 บาท
ต้องหัก ณ ที่จ่าย 10,000 x 5% = 500 บาท
.
👉 2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการ ภาษีซื้อที่เกิดจากการเช่าทรัพย์สินประเภทรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ถือเป็นภาษีซื้อต้องห้ามไม่สามารถนำมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แตกต่างจากการซื้อรถยนต์มาเพื่อให้เช่าหรือขายในกิจการ ที่สามารถนำภาษีซื้อนั้นมาหักจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้
.
👉 3.ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการ เฉพาะค่าเช่ารถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิของกิจการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินคันละ 36,000 บาทต่อเดือน
.
👉 4. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ให้เช่ารถยนต์ เมื่อมีการคำนวณรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้
– กรณีเจ้าของเป็นผู้ให้เช่ารถยนต์ หักค่าใช้จ่ายได้ 30%
– กรณีให้เช่าช่วง หักค่าใช้จ่ายได้เฉพาะค่าเช่าที่เสียให้แก่ผู้เช่าช่วง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *