ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%

🎯 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
.
มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0% ถือเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เหมือนกันผู้ประกอบการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แต่เนื่องจาก ตามประมวลรัษฎากรได้กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังต่อไปนี้
.
ผู้ประกอบการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เกิดจาก
1. การขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักร
2. การนำเข้าสินค้า
3. การให้บริการที่ทำต่างประเทศและนำบริการนั้นเข้ามาใช้ในราชอาณาจักร
.
ผู้ประกอบการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 0% เกิดจาก
1. ขายสินค้าหรือให้บริการโดยการส่งออก
2. การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยาน หรือเรือเดินทะเลที่กระทำโดยผู้ประกอบ
การที่เป็นนิติบุคคล
3. การขายสินค้าหรือการให้บริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจตาม
โครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
4. การขายสินค้าหรือ การให้บริการกับองค์การสหประชาชาติทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ
สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่สถานกงสุล
5. การขายสินค้าหรือการให้บริการระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนกับคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือระหว่าง
ผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการที่อยู่ในเขตปลอดอากรไม่ว่าจะอยู่ในเขตเดียวกันหรือไม่
หรือระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนกับผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการอยู่ในเขตปลอดอากร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *