รายการปรับปรุง – วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

รายการปรับปรุง – วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

 

 

 

รายการปรับปรุง – วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

 

 

📌 รายการปรับปรุง – วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
.
👉 วัสดุสิ้นเปลือง หมายถึง วัสดุหรือสิ่งของที่ใช้แล้วหมดไป เช่น กระดาษ ดินสอ เป็นวัสดุที่มีมูลค่าไม่สูง ดังนั้น การบันทึกค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เบิกไปใช้จะปรับปรุงในวันสิ้นงวด โดยจะทำการตรวจนับว่าวัสดุสิ้นเปลืองมีมูลค่าเหลือเท่าใด แล้วคำนวณว่าในระหว่างงวดใช้ไปจำนวนเท่าใด โดยเทียบกับวัสดุสิ้นเปลืองที่มีมาตอนต้นงวด โดยแสดงการคำนวณวัสดุสิ้นเปลืองได้ดังนี้
.
วัสดุสิ้นเปลืองตอนต้นงวดยกมา xxx บาท
หัก วัสดุสิ้นเปลืองตรวจนับวันสิ้นงวด xxx บาท
วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป xxx บาท
.
เมื่อคำนวณหามูลค่าของวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปแล้วก็จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนโดยแสดงการบันทึก
.
เดบิต วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป xxx รายการค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน
เครดิต วัสดุสิ้นเปลือง xxx
.
👉 ตัวอย่าง บริษัทมีวัสดุสำนักงานคงเหลือยกมา 10,000 บาท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ซื้อเพิ่มเติมอีก 30,000 บาท ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตรวจนับวัสดุสำนักงานแล้วทั้งหมดเหลือ 3,700 บาท
 
เดบิต วัสดุสำนักงาน 30,000
เครดิต เงินสด 30,000
เดบิต วัสดุสำนักงานใช้ไป 36,300
เครดิต วัสดุสำนักงาน 36,300
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทต้องคำนวณวัสดุสำนักงานใช้ไป เพื่อบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายใช้ในการคำนวณกำไรขาดทุนสำหรับงวดบัญชีนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *