สิทธิและหน้าที่ของผู้เสียภาษี

สิทธิและหน้าที่ของผู้เสียภาษี

สิทธิและหน้าที่ของผู้เสียภาษี

 

 

📌 สิทธิและหน้าที่ของผู้เสียภาษี
.
👉 สิทธิของผู้เสียภาษี
• การผ่อนชำระภาษี
• การยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีมี สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์การประเมินเป็นหนังสือ ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน
• ขอทุเลาการชำระภาษีอากรโดยจัดให้มีหลัก ประกันการชำระหนี้ภาษีอากรค้าง
• ขอ-งด หรือ ลดเบี้ยปรับ
• ขอคัดเอกสารหรือขอสำเนาเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีของตนเองได้ เช่น ขอคัดสำเนาแบบแสดงรายการภาษี
.
👉 หน้าที่ของผู้เสียภาษี
• ยื่นแบบฯ และเสียภาษีอากรที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และครบถ้วน
• ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและจดทะเบียน ภาษีตามที่กฎหมายกำหนด
• จัดทำเอกสารหลักฐานและบัญชีใดๆ ตามที่ กฎหมายกำหนด เช่น ใบรับ ใบส่งของ ใบกำกับภาษี บัญชีรายได้ รายจ่าย งบการเงิน
• ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงาน เช่น มาพบเจ้า หน้าที่ตามนัดหมาย หรือ นำส่งเอกสารเพื่อประกอบ ในการเสียภาษีอากร
• ชำระภาษีตามการประเมิน ภายในกำหนดเวลา หากมิได้ชำระภาษีหรือชำระ ไว้ไม่ครบถ้วน อาจถูกยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร เพื่อนำไปชำระหนี้ภาษีได้โดยไม่ต้องฟ้องศาล
• การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร นอกจากต้องรับผิดทางแพ่งแล้ว ยังต้องรับผิดทางอาญาอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *