สินทรัพย์ในกิจการมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

สินทรัพย์ในกิจการมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

 

สินทรัพย์ในกิจการมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

 

 

สินทรัพย์ในกิจการมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

🙂สินทรัพย์ (Asset)หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร อาคาร เป็นต้น
.
สินทรัพย์หมุยเวียน คือ สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง ไม่ว่าจะเป็น เงินสด หรือเงินฝากธนาคาร หรือเป็นสินทรัพย์อื่น ที่สามาถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
.
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดโดยเร็วที่สุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *