เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า

✅ เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ โดยเครื่องหมายการค้าจัดเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญา ชนิดหนึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า จะต้องนำเครื่องหมายการค้านั้นไปจดทะเบียนเสียก่อนหากทำการจดทะเบียนแล้ว เครื่องหมายการค้าจะมีอายุความคุ้มครอง 10 ปี นับแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน และสามารถยื่นขอต่ออายุออกไปได้ทุกๆ 10 ปี
.
👉 เครื่องหมายการค้ามี 4 ประเภท
• เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าของบุคคลอื่น เช่น Apple Samsung TOYOTA
• เครื่องหมายบริการค้า เครื่องหมายที่ใช้กับบริการเพื่อแสดงว่าบริการนั้นแตกต่างไปจากบริการของบุคคลอื่น เช่น ธนาคารกรุงไทย แอร์เอเซีย
• เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้รับรองเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบุคคลอื่นเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้น เช่น ISO เชลล์ชวนชิม อาหารฮาลาล
• เครื่องหมายร่วม เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการที่ใช้ในบริษัทเดียวกันหรือใช้ในองค์การ / กลุ่มบุคคล/ สมาชิกเดียวกัน เช่น กลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มมิตรผล โอทอป
.
👉 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการค้าที่ “ยังไม่จดทะเบียน”
– มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน
– แต่หากมีบุคคลอื่นมาละเมิดสิทธิจะฟ้องคดีการละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้า หรือเรียกค่าเสียหาย ไม่ได้
*เว้นแต่จะเป็นการลวงขาย คือ การที่เอาสินค้าของตน ไปขายให้คนทั่วไปเชื่อว่าเป็นสินค้าของคนที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น
.
👉 เครื่องหมายการค้าที่ “จดทะเบียนแล้ว”
– เจ้าของเครื่องหมายการค้า“มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว” ที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตน
– สามารถโอนสิทธิ/รับมรดก/ทำสัญญาอนุญาติให้บุคคลอื่นใช้ได้
– มีสิทธิที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ หากมีผู้ละเมิดสิทธิ
– มีสิทธิฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของตนได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *