เบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม

📌เบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
.
👉ค่าปรับอาญา กรณีไม่ได้ยื่นแบบภ.พ.30 (กำหนดยื่นแบบไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป)
✅ กรณียื่นแบบเกินกำหนด แต่ไม่เกิน 7 วัน ค่าปรับ 300 บาท
✅ กรณียื่นแบบเกินกำหนด และเกิน 7 วัน ค่าปรับ 500 บาท
.
👉เงินเพิ่ม
✅ คิด1.5% ต่อเดือน ของภาษีที่ต้องชำระทั้งสิ้น (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)
✅ กรณีไม่มีภาษีที่ต้องชำระก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม แต่จะเสียแค่ค่าปรับอาญากรณีที่ไม่ยื่นแบบเท่านั้น
.
👉เบี้ยปรับแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ
1. กรณียื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติม (ต้องมีการยื่นแบบปกติภายในกำหนดเวลามาก่อน ถึงจะยื่นแบบเพิ่มเติมได้)
✅ ถ้าชำระภายใน 1-15 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 2%
✅ ถ้าชำระภายใน 16-30 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 5%
✅ ถ้าชำระภายใน 31-60 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 10%
✅ ถ้าชำระหลัง 60 วันไปแล้ว คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 20%
.
2. กรณีไม่เคยยื่นแบบ ภ.พ. 30 มาก่อน
✅ ถ้าชำระภายใน 1-15 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 2%*2 เท่า
✅ ถ้าชำระภายใน 16-30 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 5%*2 เท่า
✅ ถ้าชำระภายใน 31-60 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 10%*2 เท่า
✅ ถ้าชำระหลัง 60 วันไปแล้ว คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 20%*2 เท่า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *