เปลี่ยนชื่อบริษัทใบกำกับภาษีชื่อเดิมใช้ได้หรือไม่

เปลี่ยนชื่อบริษัทใบกำกับภาษีชื่อเดิมใช้ได้หรือไม่

📌 เปลี่ยนชื่อบริษัท ใบกำกับภาษีชื่อเดิมใช้ได้หรือไม่
.
กรณีบริษัทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแจ้งเปลี่ยนชื่อต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วแต่ได้ยื่นแบบ ภ.พ.09 ต่อกรมสรรพากรล่าช้า บริษัทฯ จะสามารถขออนุโลมใช้ใบกำกับภาษีซื้อที่ได้รับมาโดยระบุชื่อบริษัทฯ เดิมได้หรือไม่
หลักเกณฑ์พิจารณา แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
.
👉 กรณีที่ 1 ใบกำกับภาษีที่ระบุชื่อเดิมของบริษัทฯ เป็นใบกำกับภาษีที่ได้รับก่อนแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อต่อกรมสรรพากร
• ถือว่าเป็นใบกำกับภาษีที่ระบุชื่อถูกต้องตามชื่อที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 86/4(3) แห่งประมวลรัษฎากร
• ไม่เป็นใบกำกับภาษีต้องห้ามตามมาตรา 82/5(2) แห่งประมวลรัษฎากร
• นำภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากชื่อของบริษัทฯ ในทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
.
👉 กรณีที่ 2 ใบกำกับภาษีที่ระบุชื่อเดิมของบริษัทฯ เป็นใบกำกับภาษีที่ได้รับภายหลังแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อต่อกรมสรรพากร

• ถือว่าเป็นใบกำกับภาษีที่ระบุชื่อของบริษัทฯ ไม่ถูกต้องตามที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 86/4(3) แห่งประมวลรัษฎากร
• เป็นใบกำกับภาษีต้องห้าม
• ไม่สามารถนำภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากเป็นใบกำกับภาษีที่มีข้อความไม่ถูกต้องในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามมาตรา 82/5(2) แห่งประมวลรัษฎากร โดยผู้ออกใบกำกับภาษีมีความผิดระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 90(12) แห่งประมวลรัษฎากร
.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *