7 ข้อดีของธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคล

7 ข้อดีของธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคล

📌 7 ข้อดีของธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคล
.
👉 1. จ่ายภาษีตามผลกำไรที่เกิดขึ้นจริง การเป็นนิติบุคคล แม้จะดูยุ่งยากในเรื่องการทำบัญชีส่งสรรพากร แต่นั่นก็หมายความว่า จะทำให้ธุรกิจต้องเสียภาษีตามผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงตามบัญชี ถ้าปีไหนธุรกิจ “ขาดทุน” ก็ไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งต่างจากการเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดา เพราะถ้าธุรกิจขาดทุน แต่ในทางภาษี ยังไงก็จะหักค่าใช้จ่ายได้แค่ตามอัตราเหมาจ่าย หมายถึงยังไงก็ต้องเสียภาษี แม้ว่าจะขาดทุน
.
👉 2. เสียภาษีน้อยกว่าแบบบุคคลธรรมดา การเสียภาษีของนิติบุคคลนั้นจะคิดจากกำไรทางบัญชีเท่านั้น และภาษีที่ต้องจ่ายภายใต้กฎหมายไทยมีอัตราสูงสุด 20% ซึ่งต่างจากอัตราภาษีแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่อัตราสูงสุดถึง 35% ซึ่งมากกว่าการเสียภาษีของนิติบุคคล จุดนี้ถือเป็นข้อดีของการทำธุรกิจที่หลายคนมองข้าม ซึ่งการเสียภาษีในอัตราที่น้อยลงนี้ก็ทำให้รายจ่ายในด้านภาษีลดน้อยลง เป็นกระบวนการหนึ่งในวิธีบริหารการเงินที่สำคัญ
.
👉 3. เป็นนิติบุคคลมีความน่าเชื่อถือมากกว่า การเป็นนิติบุคคลนั้นทำให้ธุรกิจดูมีความน่าเชื่อถือกว่าธุรกิจแบบบุคคลธรรมดา ทำให้สถาบันทางการเงินมีความเชื่อมั่นในการปล่อยสินเชื่อให้ธุรกิจ เพราะสถาบันการเงินมักจะให้เครดิตแก่ผู้ที่มีประวัติการทำธุรกิจชัดเจน ต่างจากบุคคลธรรมดา ที่ส่วนใหญ่ไม่เข้าเกณฑ์การปล่อยเงินกู้เชิงพาณิชย์ หรือแม้จะมีการปล่อยกู้แต่วงเงินก็จะน้อยกว่า ในฐานะของคนทำธุรกิจสถาบันการเงินถือเป็นแหล่งเงินทุนในการขยายกิจการที่สำคัญมาก
.
👉 4. มีระบบการบริหารการเงินที่ชัดเจน การเป็นนิติบุคคลนั้นหมายถึงการแยกระหว่างเงินของธุรกิจ และเงินส่วนตัวของเจ้าของธุรกิจได้อย่างชัดเจน นี่ทำให้เกิดความไม่สับสนระหว่างเงินทั้งสองส่วน ซึ่งถ้าธุรกิจเป็นแบบธุรกิจบุคคลธรรมดา หากมีการบริหารจัดการไม่ดีอาจทำให้ไม่สามารถควบคุมธุรกิจได้
.
👉 5. ลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจได้มากขึ้น ข้อดีของการเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัท ก็คือ การจำกัดความรับผิดชอบต่อหนี้สินของบริษัทตามมูลค่าหุ้นของตัวเองที่ลงไปในบริษัท หมายถึง ถ้าบริษัทเกิดความเสียหายทางธุรกิจร้ายแรงระดับต้องล้มละลาย เราซึ่งมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็จะสูญเสียสินทรัพย์ไปแค่ตามมูลค่าหุ้นเท่านั้น ตัวเราจะไม่ล้มละลายตามบริษัทไปด้วย และสำหรับคนที่ทำธุรกิจ เป็นหลักประกันชั้นดีว่าถ้าธุรกิจพลั้งพลาดไป จะสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ได้อย่างไม่เจ็บตัวมากนัก
.
👉 6. ภาครัฐเอื้อประโยชน์คนจดทะเบียนนิติบุคคลมากขึ้น ทางภาครัฐได้พิจารณาเพิ่มเติมสำหรับการแปลงสภาพธุรกิจ จากเดิมที่คนทำธุรกิจเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดาจะสามารถหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ 65-85% ได้เปลี่ยนให้อัตราหักค่าใช้จ่ายเหมาลดลงเหลือ 60% เท่านั้น หรือพูดง่ายๆ ก็คือมาตรการภาษีแบบใหม่นี้ทำให้ธุรกิจแบบบุคคลธรรมดาต้องเสียภาษีมากขึ้นโดยอัตโนมัติแม้ว่าจะมีรายได้เท่าเดิม ซึ่งนโยบายนี้เกิดจากการที่รัฐบาลต้องการให้คนทำธุรกิจ มาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกันมากขึ้น
.
👉 7. โอกาสเติบโตทางธุรกิจมากขึ้น ในบางครั้ง กรณีที่เราค้าขายสินค้า อาจจะมีลูกค้าจากต่างประเทศสนใจเข้ามาขอซื้อสินค้าจำนวน ซึ่งการค้าขายแบบบุคคลธรรมดา จะทำให้การค้าขายเกิดขึ้นได้ยากมาก เพราะจะมีความเกี่ยวข้องทั้งในเรื่องความเชื่อใจ การส่งสินค้า การจ่ายเงิน การทำเอกสารต่างๆในนามบุคคลธรรมดาจะยากมากแม้กระทั่งบุคคลธรรมดาอาจไม่ได้รับอณุญาติ ให้ประกอบกิจการบางอย่างอีกด้วย การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจึงเป็นการปูทางให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้มากขึ้น
.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *